Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Appheroes KvK-nummer: 84244984, handelend onder de naam Appheroes. Door deze website en gerelateerde diensten te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden, waaronder ons Privacybeleid (beschikbaar op https://appheroes/privacy-policy) (Voorwaarden). U dient ons privacybeleid en deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen en onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze website als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

In deze Voorwaarden betekenen ‘ons’, ‘wij’ en ‘onze’ Appheroes.

1. Registratie

U [moet mogelijk] een geregistreerd lid zijn om toegang te krijgen tot onze producten en bepaalde functies van onze website.
Wanneer u zich registreert en uw account activeert, verstrekt u ons persoonlijke informatie zoals uw naam en e-mailadres. U moet ervoor zorgen dat deze informatie juist en actueel is. We behandelen alle persoonlijke informatie die we verzamelen in overeenstemming met ons privacybeleid (https://appheroes/privacy-policy).

Wanneer u zich registreert en uw account activeert, zullen wij u een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van deze gebruikersnaam en dit wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik en alle activiteiten die onder deze gebruikersnaam worden uitgevoerd.

Om een account aan te maken, moet u:

minimaal 18 jaar oud;
het wettelijke recht en de mogelijkheid hebben om een juridisch bindende overeenkomst met ons aan te gaan; En
ga akkoord en garandeer om de website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.]

2. Ophaalbericht

We verzamelen persoonlijke informatie over u om te reageren op uw vraag en voor andere doeleinden die zijn uiteengezet in ons privacybeleid op https://appheroes/privacy-policy.
We kunnen die informatie bekendmaken aan derden die ons helpen onze diensten te leveren (inclusief leveranciers van informatietechnologie, communicatieleveranciers en onze zakenpartners) of zoals vereist door de wet. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet al onze diensten of producten aan u leveren.

In ons privacybeleid wordt uitgelegd: (i) hoe we uw persoonlijke informatie opslaan en gebruiken, en hoe u uw persoonlijke gegevens kunt inzien en corrigeren; (ii) hoe u een klacht kunt indienen over de omgang met uw persoonsgegevens; en (iii) hoe we eventuele klachten zullen behandelen. Als u meer informatie wenst over ons privacybeleid of onze praktijken, neem dan contact met ons op via info@appheroes.nl.
Door uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken van die informatie zoals beschreven in het privacybeleid en deze voorwaarden.

3. Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

De informatie op onze website is niet volledig en is bedoeld om een samenvatting te geven van de behandelde onderwerpen. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om de juistheid en volledigheid van de informatie op onze website te garanderen, voor zover toegestaan door de wet geven we geen garantie met betrekking tot de informatie op deze website. U dient eventuele wijzigingen in de informatie op deze website in de gaten te houden.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of iemand anders als er interferentie met of schade aan uw computersystemen optreedt in verband met het gebruik van deze website of een gelinkte website. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik van onze website vrij is van virussen of andere zaken (zoals wormen of Trojaanse paarden) die de werking van uw computersystemen kunnen verstoren of beschadigen.

We kunnen van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving de website (inclusief de voorwaarden) of de informatie, producten of diensten die erin worden beschreven, wijzigen of toevoegen. Wij verplichten ons er echter niet toe de website up-to-date te houden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of iemand anders als er fouten voorkomen in de informatie op de website of als die informatie niet up-to-date is.

4. Promoties en wedstrijden

Voor bepaalde acties, acties of prijsvragen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Als u wilt deelnemen aan een dergelijke actie, actie of prijsvraag, moet u akkoord gaan met de relevante voorwaarden die van toepassing zijn op die actie, actie of prijsvraag. In geval van tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en deze Voorwaarden, prevaleren die voorwaarden.

5. Gelinkte sites

Onze website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden voor het gemak aangeboden en blijven mogelijk niet actueel of worden niet onderhouden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijven wij de inhoud van die gelinkte websites niet en zijn wij er niet verantwoordelijk voor en hebben wij geen zeggenschap over of rechten op die gelinkte websites.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, bezitten wij alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief auteursrechten, ontwerpen, patenten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten) op deze website en in al het materiaal (inclusief alle tekst, afbeeldingen, logo’s, audio en software) beschikbaar gesteld op deze website (Content).

Uw gebruik van deze website en het gebruik van en toegang tot enige inhoud verleent of draagt geen rechten, aanspraken of belangen aan u over met betrekking tot deze website of de inhoud. We verlenen u echter wel een licentie om toegang te krijgen tot de website en de inhoud te bekijken volgens de voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn uiteengezet en, waar van toepassing, zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door ons en/of onze externe licentiegevers.
Elke reproductie of herdistributie van deze website of de inhoud is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Bovendien mag u de inhoud niet kopiëren naar een andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie is uitdrukkelijk verboden.

Elk ander gebruik, kopiëren of reproduceren van deze website, de inhoud of een deel ervan is verboden, behalve voor zover toegestaan door de wet. Het is u echter toegestaan om één kopie van de inhoud te maken om de inhoud voor uw eigen persoonlijk gebruik te bekijken.

7. Geen commercieel gebruik

Deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud, software, producten of diensten op deze website niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, commercieel exploiteren, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. U mag deze website, of enige inhoud ervan, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, met inbegrip van advertenties of het genereren van advertentie-inkomsten op uw eigen website.

8. Onaanvaardbare activiteit

U mag geen enkele handeling verrichten die wij ongepast achten, onwettig is of verboden is door wetten die van toepassing zijn op onze website, inclusief maar niet beperkt tot:

elke handeling die een inbreuk zou vormen op de privacy (inclusief het uploaden van privé- of persoonlijke informatie zonder de toestemming van een persoon) of enige andere wettelijke rechten van individuen;
het gebruik van deze website om ons, onze werknemers of andere personen te belasteren of te belasteren;
het uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen toebrengen aan onze eigendommen of de eigendommen van andere personen;
het op deze website plaatsen of verzenden van niet-geautoriseerd materiaal, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat naar onze mening waarschijnlijk ergernis veroorzaakt, of dat lasterlijk, racistisch, obsceen, bedreigend, pornografisch of anderszins is of schadelijk is voor of in strijd met onze systemen of de systemen of netwerkbeveiliging van een derde partij.

Als we u toestaan om informatie op onze website te plaatsen, hebben we het recht om deze informatie naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te verwijderen.

9. Garanties en disclaimers

Voor zover maximaal toegestaan door de wet geven wij geen garanties of verklaringen over deze website of de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot garanties of verklaringen dat ze volledig, nauwkeurig of up-to-date zullen zijn, dat toegang ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal zijn, of dat deze website veilig zal zijn.
We behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website, enige inhoud of een functie van deze website op elk moment zonder kennisgeving vooraf te beperken, op te schorten of te beëindigen en we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, kosten, schade of aansprakelijkheid die kan ontstaan als gevolg.

10. Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte verliezen, schade of kosten – ongeacht de manier waarop deze zich voordoen – die kunnen worden geleden als gevolg van uw gebruik van onze website en/of de informatie of het materiaal erop, of als gevolg van de ontoegankelijkheid van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie of het materiaal erop onjuist, onvolledig of niet up-to-date is

Hoe kunnen we je helpen?

Ontdek de Kracht van No-Code

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief en Mis Niets!

Contact opnemen